Suomen Numismaatikkoliiton ansiomitalit

Suomen Numismaatikkoliitto ry (jäljempänä liitto) voi palkita ansioituneita numismaatikkoja seuraavasti:

 1. Myöntämällä liiton kultaisen (kullatusta hopeasta valmistetun) Numismaattisista ansioista -mitalin.
 2. Myöntämällä liiton hopeisen Numismaattisista ansioista -mitalin.
 3. Myöntämällä liiton hopeoidun pronssisen Numismaattisista ansioista -mitalin.
 4. Myöntämällä liiton pronssisen Numismaattisista ansioista -mitalin.

Liiton neliluokkaisen Numismaattisista ansioista -mitalin (Ob Merita Numismatica) säännöt ja myöntöperusteet

1. Liiton pronssisen Numismaattisista ansioista -mitalin myöntää liiton hallitus liiton jäsenyhdistyksen tai liiton hallituksen omasta aloitteesta ansiokkaasta työstä numismatiikan hyväksi.

2. Liiton hopeoidun pronssisen Numismaattisista ansioista -mitalin myöntää liiton hallitus jäsenyhdistyksen tai liiton hallituksen omasta aloitteesta ansiokkaasta ja aktiivisesta työstä numismatiikan hyväksi.

3. Liiton hopeisen Numismaattisista ansioista -mitalin myöntää liiton hallitus liiton jäsenyhdistyksen tai liiton hallituksen omasta aloitteesta ansiokkaasta, aktiivisesta ja pitkäaikaisesta valtakunnallisesta työstä numismatiikan hyväksi.

4. Liiton kultaisen (kullatusta hopeasta valmistetun) Numismaattisista ansioista -mitalin myöntää liiton hallitus omasta aloitteestaan erittäin ansiokkaasta, aktiivisesta ja pitkäaikaisesta valtakunnallisesta työstä numismatiikan hyväksi.

5. Liiton jäsenyhdistys ei voi anoa hopeoitua pronssista tai hopeista Numismaattisista ansioista -mitalia sellaiselle jäsenelleen tai muulle ansioituneelle henkilölle, jolle ei ole aikaisemmin myönnetty pronssista ansiomitalia. Tämä rajoitus ei koske liiton hallituksen omasta aloitteestaan myöntämiä mitaleja.

6. Ylemmän luokan Numismaattisista ansioista -mitalilla palkitulle ei voi myöntää alemman luokan mitalia. Myöskään toista saman luokan mitalia ei voida myöntää samalle henkilölle.

7. Jäsenyhdistysten anomat ja liiton myöntämät Numismaattisista ansioista -mitalit ovat Suomen Numismaatikkoliiton omaisuutta, kunnes niistä on suoritettu liiton hallituksen määräämä lunastusmaksu. Liiton hallituksen ehdottamat ja myöntämät mitalit jaetaan aina lunastuksetta. Myönnetyt ja luovutetut ansiomitalit ovat niiden saajien henkilökohtaista omaisuutta.

8. Ne mitalit, jotka jäsenyhdistys on lunastanut, mutta joita palkitut eivät ole ottaneet vastaan, jäävät ansiomitalia anoneen yhdistyksen omaisuudeksi. Nämä jakamatta jääneet mitalit merkitään liiton pitämään mitalimatrikkeliin maininnalla: "Ei ole vastaanottanut ansiomitalia."

9. Mitalia ehdotettaessa on mainittava:

 • ehdokkaan sukunimi ja kaikki etunimet puhuttelunimi alleviivattuna
 • syntymäaika ja -paikka
 • jäsenyys ja luottamustoimet numismaattisissa yhdistyksissä aikamäärineen
 • keräilyalueet sekä osallistuminen numismaattisiin tapahtumiin
 • julkaistut numismaattiset tutkimukset
 • mahdollinen esitelmä- ja julkaisutoiminta
 • muut mahdolliset perustelut

10. Mikäli Numismaattisista ansioista -mitalien jakaminen lopetetaan, mahdolliset jakamatta jääneet Numismaattisista ansioista -mitalit varustetaan kaiverruksella "Malli" ja merkitään mitalimatrikkeliin "Mallikappaleina".

11. Numismaattisista ansioista -mitalin sääntöjen mukaiset kirjalliset anomukset tulee toimittaa liiton puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen toivottua luovutustilaisuutta.

12. Mitalit numeroidaan ja niiden saajista pidetään luetteloa.

13. Mitalin saajille annetaan omistuskirja, jonka allekirjoittavat liiton nimenkirjoittajat. Omistuskirjan mallin vahvistaa liiton hallitus.

14. Liiton hallitus vahvistaa tarvittaessa täydentävät ohjeet mitalien ehdotus-, myöntö- ja jakomenettelystä.

15. Sääntöjen muuttamisesta päättää liiton hallitus.

16. Nämä Suomen Numismaatikkoliiton hallituksen 23.3.2023 päättämät ja vahvistamat palkitsemissäännöt ja myöntöperusteet tulevat voimaan välittömästi.

 

Teams-etäkokouksessa 23. päivänä maaliskuuta 2023

Hallituksen puolesta

Juha Vuorio
puheenjohtaja

Jorma Imppola
varapuheenjohtaja