Suomen Numismaatikkoliiton ansiomitalit

Suomen Numismaatikkoliitto ry voi palkita ansioituneita numismaatikkoja seuraavasti

  1. Myöntämällä liiton kultaisen (kullatusta hopeasta valmistetun) Numismaattisista ansioista mitalin.
  2. Myöntämällä liiton hopeisen Numismaattisista ansioista mitalin.
  3. Myöntämällä liiton pronssisen Numismaattisista ansioista mitalin.

Liiton kolmiluokkaisen Numismaattisista ansioista mitalin säännöt ja myöntöperusteet

1. Liiton pronssisen Numismaattisista ansioista mitalin myöntää liiton hallitus liiton jäsenyhdistyksen tai liiton hallituksen omasta aloitteesta ansiokkaasta työstä numismaatiikan hyväksi.

2. Liiton hopeisen Numismaattisista ansioista mitalin myöntää liiton hallitus sen omasta tai liiton jäsenyhdistyksen aloitteesta aktiivisesta ja ansiokkasta valtakunnallisesta työstä numismatiikan hyväksi.

3. Liiton kultaisen (kullatusta hopeasta valmistetun) Numismaattisista ansioista ansiomitalin myöntää liiton hallitus omasta aloitteestaan erittäin ansiokkaasta, aktiivisesta ja pitkäaikaisesta valtakunnallisesta työstä numismatiikan hyväksi.

4. Liiton jäsenyhdistys ei voi anoa hopeista Numismaattisista ansioista mitalia sellaiselle jäsenelleen, jolle ei ole aikaisemmin myönnetty pronssista ansiomitalia.

5. Ylemmän luokan Numismaattisista ansioista mitalilla palkitulle ei voi myöntää alemman luokan mitalia.

6. Liiton hallitus voi myöntää hopeisen tai kultaisen (kullatusta hopeasta valmistetun) Numismaattisista ansioista mitalin henkilölle, jolle ei ole aikaisemmin myönnetty pronssista tai hopeista Numismaattisista ansioista mitalia.

7. Yhdistysten anomat ja liiton myöntämät Numismaattisista ansioista mitalit ovat Suomen Numismaatikkoliiton omaisuutta, kunnes niistä on suoritettu liiton määrämä lunastusmaksu. Liiton hallituksen ehdottamat ja myöntämät mitalit jaetaan aina lunastuksetta. Myönnetyt ja luovutetut ansiomitalit ovat niiden saajien henkilökohtaista omaisuutta.

8. Ne mitalit, jotka jäsenyhdistys on lunastanut, mutta joita palkitut eivät ole ottaneet vastaan, jäävät ansiomitalia anoneen yhdistyksen omaisuudeksi. Nämä jakamatta jääneet mitalit merkitään liiton pitämään mitalimatrikkeliin maininnalla: "Ei ole vastaanottanut ansiomitalia."

9. Mitalia ehdotettaessa on mainittava:

- ehdokkaan sukunimi ja kaikki etunimet puhuttelunimi alleviivattuna

- syntymäaika ja -paikka sekä ammatti tai toimi

- jäsenyys ja luottamustoimet numismaattisissa yhdistyksissä aikamäärineen

- keräilyalueet sekä osallistuminen numismaattissin tapahtumiin

- julkaistut numismaattiset tutkimukset ja artikkelit

- mahdollinen esitelmä- ja julkaisutoiminta

- muut mahdolliset perustelut

10. Mikäli Numismaattisista ansioista mitalien jakaminen lopetetaan mahdolliset jakamatta jääneet Numismaattisista ansioista mitalit varustetaan "Malli" kaiverruksella ja merkitään mitalimatrikkeliin "Mallikappaleina".

11. Numismaattisista ansioista mitalin sääntöjen mukaiset kirjalliset anomukset tulee toimittaa liiton puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen Suomen Numismaatikkoliiton kevät- tai syyskokousta. Eräissä tapauksissa mitali voidaan jakaa näiden kokousten ulkopuolellakin. Mikäli mitalia anotaan jaettavaksi muulloin kuin kevät- ja syyskokouksen yhteydessä, se on erikseen mainittava ja perusteltava mitalianomuksessa. Tällöin ansiomitalianomus on toimitettava liiton puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen mitalin toivottua jakopäivää.

12. Mitalit numeroidaan ja niiden saajista pidetään luetteloa.

13. Mitalin saajille annetaan omistuskirja, jonka allekirjoittavat liiton nimenkirjoittajat. Omistuskirjan mallin vahvistaa liiton hallitus.

14. Liiton hallitus vahvistaa tarvittaessa täydentävät ohjeet mitalien ehdotus-, myöntö- ja jakomenettelystä.

15. Sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus.

16. Nämä Suomen Numismaatikkoliiton hallituksen 23.3.2001 päättämät ja vahvistamat palkitsemissäännöt ja myöntöperusteet tulevat voimaan välittömästi.

 

Jyväskylässä 23. päivänä maaliskuuta 2001

 

Hallituksen puolesta

 

 

puheenjohtaja                                   varapuheenjohtaja
Raimo Vänskä                                    Pentti Suni